Podpora provozu dětské skupiny "Sdružeňáček" Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov

Informace o projektu
Realizace projektu: Podpora provozu dětské skupiny "Sdružeňáček" Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o. registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008883 podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

1. Identifikace projektu
Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008883
Název projektu: Podpora provozu dětské skupiny "Sdružeňáček" Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.

2. Partneři projektu
Název subjektu:
Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace
IČ:  00852546
Sídlo: Janáčkovo náměstí 1970/17, 794 01 Krnov
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Typ partnera : bez finančního příspěvku
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu: Partner je zapojen do všech fází projektu: 1.- 4. fáze provozu, resp. doby realizace 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

3. Popis projektu
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: I.P.Pavlova 552/9, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01   
Kapacita zařízení péče o děti: 24
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Podnikové (pro zaměstnance příjemce a případně pro projektové partnery)
Cílová skupina: Rodiče s dětmi

4. Aktivity (fáze realizace)
Pro účely monitoringu a předkládání zpráv o realizaci projektu a spolu s nimi i žádostí o platbu je projekt rozdělen do fází, přičemž každá z fází představuje jedno monitorovací období. Doba realizace projektu je 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020.

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--