VRCHNÍ SESTRA PRO INTERNÍ ODDĚLENÍ

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

 VRCHNÍ SESTRA

pro INTERNÍ ODDĚLENÍ

Požadavky:

 • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních v platném znění
 • vzdělání SŠ, VOŠ, VŠ v oboru
 • absolvování specializačního vzdělávání v oboru výhodou
 • minimálně 5 let praxe
 • Zkušenosti v řídící pozici výhodou
 • organizační, komunikační a manažerké schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita
 • uživatelská znalost práce na PC
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • předpokládaný nástup do funkce – možnost dohody

 Platové zařazení:   dle platné legislativy a katalogu prací, 12 platová třída

 Nabízíme:

 • zajímavou práci na moderním pracovišti
 • možnost odborného i osobního růstu, podporu dalšího vzdělávání
 • zaměstnanecké benefity 
 • možnost ubytování
 • firemní školka

Přihlášku do výběrového řízení doloženou strukturovaným životopisem s přehledem dosavadních zaměstnání a odborné praxe, fotokopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů a souhlasem s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 21. 2. 2020 na adresu:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Šárka Tavandzi
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
I. P. Pavlova 552/9,  Pod Bezručovým vrchem, 794 01  Krnov
kontakt:  554 690 123, + 420 603 557 222  tavandzi.sarka@szzkrnov.cz

Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – VRCHNÍ SESTRA- NEOTEVÍRAT“.

 

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:

 

-     jméno, příjmení, titul

-     datum a místo narození

-     státní příslušnost

-     místo trvalého pobytu

-     kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail

-     datum a podpis

 

Povinné přílohy přihlášky:

 

-     motivační dopis

-     životopis – nejlépe strukturovaný

-     výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

-     kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-     souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--