Vážené kolegyně a kolegové,

od 1. prosince 2021 budeme výsledky vyšetření sérových hladin léků vydávat v jednotkách hmotnostní koncentrace:

  • Digoxin                     ug/L
  • Fenytoin                   mg/L
  • Karbamazepin           mg/L
  • Valproát                    mg/L
  • Teofylin                     mg/L

Současně dochází i k odpovídající změně referenčního (terapeutického) rozmezí. Informace o této změně bude také součástí výsledkového listu. Ostatní fáze laboratorního vyšetření zůstávají beze změny.

K uvedené změně dochází v návaznosti na akreditační šetření ČIA.

   Mgr. Jan Vaverka                                                                                   Ing. Jakub Ručka  

vedoucí úseku biochemie                                                                     primář Centrální laboratoře

V Krnově 25. 11. 2021