Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnicikém zařízení Krnov,p.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 79.105.670,- Kč
Stručný popis projektu: Kvalita návazné péče má ve velké míře vliv na to, zda vůbec a jak rychle se pacientovi dostane požadované péče v centrech vysoce specializované péče. Zlepšení stavu materiálně-technické základny Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o. přispěje k větší efektivitě systému, protože pacienti nebudou referováni do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce specializované péče.
Cíle projektu: Vytvoření efektivního systému návazné péče prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o.
Termín realizace projektu: 15. 5. 2017 do 30. 4. 2018


Aktuální stav projektu: Projekt je rozdělen na tři etapy. V první etapě projektu (od května do konce srpna 2017) byly zakoupeny přístroje za téměř devět milionů korun. Pro endokrinologickou ambulanci byl pořízen ultrazvukový diagnostický přístroj, který slouží k vyšetření krku se zaměřením na příštítná tělíska, štítnou žlázu, uzliny a také umožní vyšetření dalších orgánů. Ortopedické oddělení získalo dvě artroskopické sestavy v hodnotě 3,6 milionu korun, které slouží k miniinvazivním operacím velkých kloubů. Stejné oddělení se může pochlubit dvěma sadami modulárních ortopedických vrtaček za 2,2 miliony korun, jež se používají ke kostní operativě. Pro oddělení ARO byly zakoupeny dva anesteziologické přístroje za dva miliony korun, které se používají denně, a jsou naprosto nezbytné pro podávání celkové anestezie. Do konce dubna 2018, kdy skončí i poslední třetí etapa, bude následovat pořízení dalších zdravotnických přístrojů pro různá oddělení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. K největším plánovaným investicím projektu patří pořízení operačních stolů, systému monitorování životních funkcí včetně telemetrie, zdravotnických přístrojů pro centrální laboratoře, obnova a rozšíření přístrojového vybavení rehabilitačního oddělení jak v nemocnici Krnově, tak i v Léčebně dlouhodobě nemocných a na oddělení ošetřovatelské péče ve Městě Albrechticích.

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci 31. výzvy IROP - Zvýšení kvality návazné péče.