Informace pro pacienty

Úsek klinické hematologie

Provádí

  • hematologická
  • cytologická
  • imunohematologická vyšetření


Nabízíme kompletní předtransfúzní vyšetření včetně analýzy chladových a tepelných aglutininů a širokého spektra metod k vyšetření hemostázy. Také nabízíme možnost objednávky vybraných transfúzních přípravků. Dále zajišťuje hematologickou ambulanci a konziliární služby.