Informace pro pacienty

Imunologická vyšetření

provádíme následující okruhy vyšetření:

  • alergologie
  • autoimunita
  • potravinové intolerance
  • buněčná imunita


Mikrobiologická vyšetření

   CL neprovádí klasickou kultivaci bakteriálních agens, ale nabízí kompletní parazitologická vyšetření, včetně tropických parazitóz. 
Dále nabízí široké spektrum serologických diagnostických metod včetně imunoblotů. Výsledky imunoblotů jsou laboratoří komentovány.

Nabízíme následující okruhy vyšetření:

  • standardní parazitologická vyšetření stolice, včetně spec. barvících metod
  • speciální parazitologická vyšetření stolice (návraty), včetně spec. barvících metod
  • serologický průkaz antigenů a protilátek bakteriálních parazitárních a virových infekčních nákaz
  • imunoblot průkaz protilátek bakteriálních a virových nákaz