Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Chirurgické oddělení SZZ Krnov je největším chirurgickým zařízením bývalého okresu Bruntál. Zajišťuje zdravotní péči nejen spádové oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale vzhledem k poloze na hranicích s Polskem máme i nemalé množství zahraničních pacientů.

Chirurgické oddělení je jedním z pilířů SZZ Krnov, nachází se ve 2.NP hlavní budovy. Stejně jako celá nemocnice, prošlo i naše oddělení náročnou rekonstrukcí, která zahrnovala nejen samotné oddělení, ale také chirurgickou ambulanci, urgentní příjem a operační sály jež byla dokončena v r.2005. V roce 2007 byla našemu oddělení, jako jednomu z mála v Moravskoslezském kraji, udělena akreditace MZ ČR k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor chirurgie.

Ročně provedeme přes 1500 chirurgických operací. K dispozici máme 4 operační sály pro všechny operační obory. Lékaři chirurgického oddělení provádějí široké spektrum operačních výkonů počínaje břišní chirurgií pro nenádorové onemocnění jako jsou operace kýl, slepého střeva, žlučníku, žlučových cest, žaludku, střev, sleziny.

Dále jsou prováděny proktologické operace (operace v oblasti konečníku), Operace hemoroidů jsou prováděny nejmodernější metodou dle Longa, kdy pacienti odcházejí po operaci následující den.

Chirurgické oddělení se věnuje problematice cévních operací, kdy na chirurgickém oddělení je lékař s cévní atestací, který se  věnuje  problematice onemocnění cév a indikuje tyto operační zákroky.

Dále se chirurgické oddělení věnuje diagnostice a operační léčbě nádorů trávicího traktu. Operace nádorů se provádějí jak laparoskopicky, tak i klasicky a indikace je vždy stanovena onkologickou komisí, která je tvořena specialisty více oborů, kterou vede Prof. MUDr.Duda Miloslav Dr.Sc.
.          
Chrirugické oddělení se dále specializuje na operace onemocnění štítné žlázy s úzkou návazností na endokrinologickou ambulanci. S ročním počtem 180 operací patříme mezi největší pracoviště na Moravě. Během operace je využíván přístroj neurostimulátor k vyhledání a tím zabránění poškození nervů hlasivek.

Nedílnou součástí operativy je široká škála traumatologických zákroků pohybového aparátu s využitím moderních operačních metod a osteosyntetických materiálů. Na chirurgickém oddělení působí lékař s atestací z oboru traumatologie.

Respektujeme volbu operatéra pacientem. Poskytujeme také komplexní péči o pacienty s onemocněním gastrointestinálního traktu s úzkou návazností na endoskopické metody.

Od r.2012 bylo provedeno sjednocení chirugických oborů v rámci jednotného lůžkového fondu s urologickým oddělením a od 1.1. 2014 byla zřízena multioborová JIP  všech operačních oborů .

Lůžková část

Tým lékařů a sester poskytuje kvalifikovanou péči na 60 chirurgických lůžkách. Tyto jsou rozděleny na 3 ošetřovatelské jednotky:

  • Multioborová JIP operačních oborů s 10 lůžky       
  • chirurgie aseptická + urologie - má k dispozici 23 lůžek
  • chirurgie mezoseptická + urologie má k dispozici 27 lůžek

Naprostá většina pokojů je 2 - 3 lůžkových s vlastním sociálním zařízením a televizí. K dispozici jsou 3 nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, lednicí. Pobyt na tomto pokoji je s finanční spoluúčasti pacienta.   Na všech pokojích jsou od 5/2015 nová elektrická lůžka zajišťující pacientům podstatně vyšší komfort.

Návštěvní hodiny: denně 1500 - 1630, víkendy a svátky 1300 - 1530

 

Ambulantní část

Chirurgická ambulance zajišťuje 24 hodinovou dosptupnost chirurgické péče pro dospělé i dětské pacienty. Ročně v našich ambulancích ošetříme přes 25 000 pacientů.

Ambulance se nachází v přízemí hlavní budovy. Bezbariérový vstup umožňuje dostupnost lékařské péče i handicapovaným pacientům. V přízemí, v blízkosti ambulance, se nachází jak vyšetřovací komplement- odběrová místnost, RTG, UZV, CT, mammograf,...tak i zákrokový sálek a sádrovna s repozičním stolem. Bezprostřední blízkost urgentního příjmu umožňuje zajištění a péči o závažnější stavy.
K dispozici jsou ve všední dny 2 chirurgické ambulance, ve kterých probíhají převazy, léčba, diagnostika i objednání k operačním i ambulantním zákrokům. Ambulantní zákroky po objednání - pátek, zákrokový sálek.

Plánované kontroly a převazy probíhají ve všední dny od 7:00 do 11:00 hodin.

K plánovaným příjmům na chirurgické oddělení nemocnice Krnov se dostavte pokud možno od 8:00 do 9:30 hodin - v přízemí hlavní budovy - okýnko s "plánovaným příjmem", vedle kartotéky.

 

Specializovanou péči zajišťujeme v odborných ambulancích:

Proktologická poradna a poradna po operacích trávicího traktu - MUDr. Abdul Majed Al-Osimi (onemocnění konečníku, stavy po operacích konečníku a esovité kličky)

NUTNO SE PŘEDEM OBJEDNAT! na tel. čísle 554 690 290

Ordinační doba: viz ordinační hodiny - tel.: 554 690 274

 

Stomická poradna MUDr. Procházka M. (lidé s vývody žaludku, střeva, chronickými píštělemi po operacích zažívacího traktu)

Ordinační doba: viz ordinační hodiny - tel.: 554 690 270

 

Cévní poradna  MUDr. Červenka R. (onemocnení tepen a žil, křečové žíly, uzávěry cév, stavy po bypassech DKK, operacích aneurysmat)

NUTNO SE PŘEDEM OBJEDNAT! na tel. čísle 554 690 290

Ordinační doba: viz ordinační hodiny - tel.: 554 690 274

 

Traumatologická poradna  prim. MUDr. Sedláček B. (kontroly po těžších úrazech pohybového ústrojí, polytraumatech,apod.)

Ordinační doba: viz ordinační hodiny - tel.: 554 690 274

 

Poradna plastické chirugie MUDr. Křížová I.  (estetické zákroky, zákroky na obličeji, st.p. závažnějších operacích šlach, plánovaní zákroků po popáleninách,...)

Ordinační doba: viz ordinační hodiny - tel.: 554 690 270

 

Mamologická poradna (preventivní a léčebné vyšetření prsu) - MUDr. Sendecký H., MUDr. Adam P.

NUTNO SE PŘEDEM OBJEDNAT! na tel. čísle 554 690 290Ordinační doba: viz ordinační hodiny - tel.: 554 690 270