Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Ošetřovací jednotka DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) zahájila provoz 1.5.2009, jako první v MS kraji. Zajišťuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči u pacientů po závažném, nejčastěji neurologickém poškození – KC krvácení, st. p. KPR, protrahované bezvědomí s poškozením CNS. Jedná se o pacienty s  poruchou vědomí, kteří již nevyžadují resuscitační léčbu. Zajišťujeme také dlouhodobou intenzivní péči o apaliky.
Jednotka DIOP slouží pro přechod těchto pacientů z odd. ARO, DIP, JIP či jiných akutních lůžek. Po stabilizaci zdravotního stavu překládáme pacienty na standardní ošetřovací lůžka OLÚ, LDN, OOP, RÚ či domů.
Intenzivní péči poskytujeme na 8 lůžkách, naše péče je nasmlována se všemi pojišťovnami. Na našem oddělení DIOP není stanovena čekací doba. Provoz nepřetržitý.

V prosinci 2012 byl odd. DIOP udělencertifikát Pracoviště s Bazální stimulací.

Návštěvní hodiny: denně od 14:00 do 17:00 hod.

Vstupní kritéria k přijetí na DIOP

  • nutnost zajištění dýchacích cest – TSK
  • schopnost zvládat spontánní ventilaci ( nesmí být nutnost UPV ani interminentní)
  • nutnost umělé výživy – NGS, PEG
  • stabilní vitální funkce – oběhové, renální, metabolické

Princip poskytované léčby

  • péče o dýchací cesty, péče o výživu – sondová výživa
  • intenzivní RHB
  • aplikace principů Bazální stimulace
  • logopedická péče
  • komplexní intenzivní ošetřovatelská péče u pacienta s poruchou vědomí