Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Hematologická ambulance se nachází v  hlavní budově v 1. poschodí (vedle interní ambulance).

Zabýváme se odhalováním a léčbou krevních chorob. Zajišťujeme péči o hematologické a hematoonkologické pacienty.

Z neonkologických chorob zde léčíme např. (snížení hladiny hemoglobinu - anémie (chudokrevnost) či zvýšení hladiny (Polyglobulie) různého původu, poruchy počtu krevních destiček - trombocytopenie či trombocytózy, poruchy počtu bílých krvinek - leukopenie a leukocytózy z různých příčin, dále vrozené i získané poruchy hemostázy (krvácivé či trombofilní stavy).

Z hematoonkologických chorob pak (např. akutní či chronická leukémie, maligní lymfom, jiné lymfoproliferativní či myeloproliferativní onemocnění, mnohočetný myelom apod.)
Pokud je potřeba, zajištěna spolupráce s vyššími pracovišti jako je SN Opava, FN Ostrava a  FN Olomouc. 

Provádíme výkony:
sternální punkce, trepanobiopsie, léčebné venepunkce, infuzní terapie a aplikace krevních derivátů – jako jsou transfúze krve, plazmy a jiné.
Dále provádíme specializované genetické vyšetření krve k došetření krevních chorob a trombofilních mutací (zvýšená dispozice k tvorbě trombů). Odběry se provádí v odběrové místnosti naší nemocnice.

Ambulance zajišťuje v naší nemocnici konziliární vyšetření i pro hospitalizované pacienty. Úzce spolupracujeme s Krevní bankou. Pokud léčba vyžaduje hospitalizaci, pacienti jsou přijati dle druhu obtíží na interní oddělení SZZ Krnov nebo na lůžkové oddělení hematoonkologické kliniky v Ostravě nebo Olomouci.        
Provoz zajišťuje jeden atestovaný lékař se specializací v oboru hematologie a dvě registrované sestry. Ročně je ošetřeno v ambulanci průměrně asi 5000 pacientů.
Ošetřujeme zde pacienty z Bruntálského a Jesenického regionu.

Pacienty objednáváme na doporučení jiných lékařů a to telefonicky nebo přímo v ambulanci.

 

Ordinační doba: viz ordinační hodiny