Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Interní oddělení zajištuje kvalitní a komplexní diagnostiku a léčbu širokého spektra vnitřních onemocnění např.:
kardiovaskulární, metabolické, endokrinologické, gastroenterologické, revmatologické, plicní, hematologické, neurologické, péče o pacienty s diabetem mellitem aj., a to v klidném prostředí zkušeným a  spolupracujícím kolektivem lékařů a sester.

Lůžková část interního oddělení se nachází v 1. poschodí hlavní budovy nemocnice, disponuje 60-ti lůžky rozdělenými do 2 stanic.
K dispozici jsou 2 - 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, s centrálním rozvodem kyslíku, vzduchu a odsávání, možností uzamykatelnosti osobních věcí na pokoji, 2 nadstandardní pokoje, kdy pobyt na tomto pokoji je s finanční spoluúčastí pacienta.
Interní oddělení je vybaveno pulsními oxymetry, injekčními dávkovači, glukometry, monitorovacím EKG systémem (telemetrie) na 10-ti lůžkách standardního oddělení. Monitorování umožňuje 24 – hodinové sledování EKG u indikovaných pacientů (např. kolapsové stavy, bolesti na hrudníku, arytmie,…). 
Péči klientům zajišťuje vstřícný personál na odborné úrovni.

Součástí interního oddělení je Jednotka intenzívní péče (JIP) disponující 5 ti lůžky (monoboxová, vybavená moderními přístroji dle náročných požadavků).

Úzce spolupracujeme s ostatními odděleními a odbornými ambulancemi. V posledních letech přibývá péče o polymorbidní gerontologické pacienty.

Interní oddělení muži - 27 lůžek Tel.: 554 690 351

Interní oddělení ženy - 33 lůžek Tel.: 554 690 341

staniční sestry:  Lenka Němcová, Šporíková Jitka

Jednotka intenzivní péče - 5 lůžek  Tel.: 554 690 393

Staniční sestra: Květoslava Baczková

Vedoucí lékař: MUDr. L. Gřešek Tel.: 554 690 394

Součástí interní oddělení je i příjmová ambulance, kde probíhají plánované příjmy na oddělení.

Návštěvní hodiny: denně 1500 - 1630, víkendy a svátky 1300 - 1630

                      Box

Ambulantní část
Poskytujeme široké spektrum specializované ambulantní péče o pacienty v následujících oborech /ambulancích/

Interní ambulance
Gastroenterologická ambulance a endoskopické pracoviště
Kardiologická ambulance a funkční diagnostiky

Oddělení rovněž disponuje kvalifikovaným hematologem poskytujícím konsiliární vyšetření pro potřeby interního i dalších oddělení.

Náplní interní ambulance jsou mimo jiné konsilia i předoperační vyšetření pro další oddělení nemocnice i praktické lékaře či specialisty ze spádové oblasti. 

V  rámci funkční a kardiologické ambulance provádíme echokardiografie, holterovské monitorace EKG, ambulantní monitoring krevního tlaku a ergometrická vyšetření.

V rámci gastroenterologické ambulance je provozována 24 hodinová služba endoskopická.

Interní ambulance:
sestra:
 Andrea Motalíková Tel.: 554 690 261 
lékař: MUDr. Naděžda Mičudová, MUDr. Radomila Gřešková, MUDr. Marek Šťastný
ordinační hodiny

Gastroenterologická ambulance:
sestra:  Martina Fedorová  Tel: 554 690 647
lékař:   MUDr. Jaroslav Orlík, MUDr. Marek Šťastný, MUDr. Radomila Gřešková
ordinační hodiny

Endoskopiské pracoviště:
sestra: 
Dagmar Andělová, Viera Psotková Tel.: 554 690 355
lékař: MUDr. Orlík Jaroslav, MUDr. Gřešková Radomila, MUDr. Václavec Ladislav, MUDr. Romanenko Iuliia, MUDr. Polyanskyy Oleh
pracoviště provádí specializovaná vyšetření a poskytuje 24 hodinovou endoskopickou příslužbu.

Kardiologická ambulance: 
sestra: Ing. Bc. Petra Hasmandová, Radka Hnilicová Tel.: 554 690 357, 554 690 358
lékař: MUDr. Veiser Tomáš, MUDr. Lumír Gřešek, MUDr. Bronislav Čapek
provádíme specializovaná vyšetření: ergometrie - Holter EKG, Holter TK, echokardiografie

prozatím neprovozujeme ambulanci, pouze specializovaná vyšetření