Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Onkologická ambulance je speciální ambulantní pracoviště, zabývající se léčbou nádorových onemocnění. Bylo založeno v roce 1990 a nachází se ve sklepních prostorách nového křídla hlavní budovy. 
Mimo místností nutných k provozu je součástí onkologického oddělení čekárna pro pacienty, pracovna sestry a lékaře, aplikační místnost, která je rozdělená na dvě části. V jedné je 12 polohovacích křesel pro aplikaci léčby v sedě a pololeže a 4 lůžka pro dlouhodobě probíhající chemoterapie. V druhé místnosti jsou 3 lůžka k aplikaci chemoterapie intravesikálně (do močového měchýře).

 

Nyní se cytostatika ředí v ústavní lékárně.

Léčebná péče:

  • cytostatická
  • imunoterapie
  • hormonální
  • podpůrná

Chemoterapie je poskytována pacientům spádové oblasti Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska a částečně i oblasti jesenického okresu v téměř celé indikační šíři. Probíhá zde léčba nejčastějších nádorových onemocnění v naší populaci-nádory prsu,zažívacího a močového traktu ,nádorová onemocnění plic. Ročně je zde ošetřeno přes 3000 pacientů, z toho přes 400 pacientů dostává cytotoxickou protinádorovou léčbu.Kromě protinádorové léčby je zde podávána i léčba podpůrná k odstranění či zmírnění nepříjemných průvodních jevů a zdravotních komplikací, které přináší jak nádorová nemoc, tak i proti nádorová léčba.

Dispenzární péče: 
Na tomto oddělení jsou dispenzarizováni pacienti, kteří jsou zváni v pravidelných intervalech ke kontrole. Cílem těchto návštěv je vyloučení návratu nádorového onemocnění nebo jeho včasné odhalení.

Ordinační hodiny: viz ordinační hodiny  St - sanitární den

Dostupnost pracoviště je zajištěna spoluprácí s obvodními lékaři. Většině pacientů je indikován převoz sanitními vozy.

Úzce spolupracujeme s Národním onkologickým registrem v Krnově, kde zpracovávají hlášení o počtu onkologických nemocných celého okresu Bruntál.