Informace pro pacienty

Informovaný souhlas

Charakteristika oddělení

Pracoviště magnetické rezonance se nachází v hlavní budově nemocnice ve zvýšeném přízemí a sdílí čekárnu s urologickou ambulancí a odběrovou místností.

Tým pracoviště je složený z dvou plně kvalifikovaných lékařek s atestací v oborou radiologie a zobrazovací metody a dvou plně kvalifikovaných radiologických asistentů s atestací a dlouholetou praxí na pracovišti magnetické rezonance.

Na našem pracovišti provádíme všechny standardní vyšetření /tj. mozku, páteře, kloubů, svalů, orgánů dutiny břišní a pánve-játra, ledviny, nadledviny, prostatu, dělohu, vaječníku, střev, cév, čelistních kloubů a podkožních nádorů. Neprovádíme vyšetření prsů, srdce, plodu.

U osob trpících klaustrofobií či malých dětí cca do 6let věku provádíme vyšetření v celkové anestézii za krátkodobé hospitalizace na pediatrickém či chirurgickém oddělení. Při objednání na vyšetření je nutné uvést, že trpíte klaustrofobií, nebo že se jedná o malé dítě. Tento typ vyšetření provádíme ve vyhrazeném termínu pro větší časovou náročnost výkonu.

Provozní doba našeho pracoviště je každý den od 6:45h do 15h.

Objednání na vyšetření  na telefonu 554 690 688 od 6:45 do 15h.

Popis většiny vyšetření probíhá v den provedeného vyšetření, je zasláno poštou do rukou ošetřujícího lékaře včetně obrazové dokumentace na DVD nosiči. Pouze ve výjimečných případech je výsledek včetně DVD dán přímo pacientovi. Samozřejmostí je zaslání na žádost ošetřujícího lékaře obrazová dokumentace ePACSem do jiného zdravotnického zařízení s ohledem na ochranu osobních údajů.

     

Charakteristika vyšetření a příprava pacienta na vyšetření:

K zobrazení jednotlivých částí těla dochází pomocí silného magnetického pole, vyšetření tedy není zatížené zářením. Na tělo pacienta jsou přikládány speciální cívky, kterou jsou zdrojem přídatného magnetického pole a sloužím k tomu, aby vznikly co nejlepší obrazy. Samotné vyšetření je poměrně hlučné, proto pacienti po celou dobu  mají sluchátka. S obsluhou pracoviště po celou dobu mohou komunikovat mikrofonem a rovněž jsou monitorování kamerou.

Silné magnetické pole užívané během vyšetření poškozuje elektronické zařízení. U lidí s implantovanými kardiostimulátory, kochleárními implantáty, inzulínovými pumpami a neuromodulačními přístroji je  vyšetření zakázáno, vyjma moderních implantátů, které ve speciálním režimu, již mohou být vystaveny silnému magnetickému poli. I u těchto moderních implantátů zejména kardiostimulátoru je nezbytná úprava implantátů před i po vyšetření, což zajišťují specialisté v oboru kardiologie atd., kteří při vyšetření bývají přítomni. Většina těchto typů vyšetření se provádí ve fakultních nemocnicích.

Řada vyšetření probíhá bez nutnosti podání kontrastní látky, kontrastní látka se aplikuje v nutných případech k upřesnění diagnózy. Na našem pracovišti používáme moderní a velmi bezpečnou kontrastní látku, která se u zdravého jedince během několika hodin vyloučí z těla. Omezení podání kontrastní látky je u osob s vážným onemocněním ledvin, těhotných a kojících maminek. Tam je vždy nutný individuální přístup a příprava. U kojících maminek je třeba, aby si připravily odstříkané mléko, které budou miminku podávat po dobu 24 hodin od proběhlého vyšetření s užitím kontrastní látky, než se během těchto 24 hodin vyplaví kontrastní látka z těla matky a nebude se již kumulovat v mléce. Po celou dobu těchto 24 hodin je však nutné mateřské mléko průběžně odstříkávat, aby bylo odstraněno mléko s kontrastní látkou, která se tam dostala z krve matky.

Jelikož vyšetření probíhá v silném magnetické poli je žádoucí, aby pacienti přicházeli na vyšetření dobře připraveni, tj. nejlépe bez šperků, hodinek, mobilů, oblečeni jen v obyčejném bavlněném oblečení bez kovových artefaktů, doporučujeme dámám sportovní podprsenky bez kostic.

Pouze u některých vyšetření je třeba i další speciální příprava pacienta. Jedná se vyšetření se zaměřením na tenké střeva např. m. Crohn, došetření žlučových cest, pacient přichází na vyšetření vždy lačný.

Při  vyšetření se zaměřením na prostatu, dělohu, vaječníky, endometriózu je dobré, aby ráno pacient si došel na toaletu i eventuálně užil i glycerinový čípek, omezíme tím, co nejvíce rušivého pohybu ze střevní pasáže. Navíc i zde se aplikuje většinou kontrastní látka, je dobré, aby lidé byli před vyšetření 2 hodiny lační.

U vyšetření páteře, kloubů, svalů není potřeba lačnit ani žádná jiná příprava.

U vyšetření střev, orgánů pánve-viz. výše rovněž většinou pokud není kontraindikace podáváme nitrožilně malou dávku Buscopanu. Je to látka, která rovněž omezí krátkodobě pasáž střev a navíc krátkodobě zneostří vidění. Délka tohoto účinku je individuální, ale je vhodné, aby pacient raději po vyšetření neřídil motorový ani nemotorový dopravní prostředek.

Doporučujeme vždy před vyšetřením pečlivě prostudovat  a vyplnit informovaný souhlas, kde jsou vypsány důležité údaje z osobní zdravotní anamnézy, které limitují či někdy přímo kontraindikují vyšetření.

Průběh vyšetření u osob trpících klaustrofobií a malých dětí:

Při objednání je třeba sdělit, že se jedná o vyšetření malého dítěte či osoby trpící klaustrofobií.

Sdělit, co má být vyšetřeno za oblast.

U dospělých osob je třeba se objednat několik dní před samotným vyšetření do ambulance chronické bolesti ARO oddělení SZZ Krnov, kde bude provedené klasické předoperační vyšetření. Po provedeném vyšetření je pacient krátkodobě hospitalizován na chirurgickém oddělení JIP.

U dětí je třeba se nahlásit na pediatrické oddělení SZZ Krnov, kde si dítě vyšetří, odeberou anamnézu a eventuálně v případně nutnosti se provádí standardní předoperační odběry. Sdělí Vám předpokládaný průběh hospitalizace.

Vyšetření v celkové anestézii provádíme každou středu dopoledne od 8 hodiny ranní. Většina lidí, včetně dětí je v den vyšetření propuštěna domů po odeznění účinku anestézie.

Objednávky na vyšetření probíhají na telefonním čísle 554 690 688.

---

MR vyšetření dospělých pacientů v celkové anestézii

Metodický postup:

Pacient či jeho ošetřující lékař, který požaduje vyšetření MR,  si objedná na tel. čísle 554 690 688 vyšetření MR. Musí uvést, že má být  provedené vyšetření v celkové anestézii z důvodu např. Klaustrofobie, mentální retardace atd.
Lékař, který požaduje vyšetření MR zajistí standardní předoperační  vyšetření včetně mineralogramu. Výsledky odběrů včetně stručné anamnézy předá pacientovi do rukou v dostatečném časovém předstihu před vyšetřením MR.
Pacient se dostaví v den plánovaného MR vyšetření na MR oddělení Nemocnice Krnov 1 hodinu před vyšetřením nalačno s připravenými výsledky laboratorního vyšetření a anamnézou.
Lékař z anesteziologickou-resuscitačního oddělení Nemocnice Krnov si pacienta na MR pracovišti vyšetření a připraví si pacienta k výkonu v celkové anestézii.
Následně proběhne vyšetření. Po výkonu ve stabilizovaném stavu je pacient následně předán ke krátkodobé většinou několikahodinovému dospání na oddělení chirurgické JIP Nemocnice Krnov. O jeho odchodu domů již rozhoduje lékař tohoto oddělení.

---

Ambulantní anestezie u MR

Pacient či jeho ošetřující lékař, který požaduje vyšetření MR, se objedná na tel. čísle 554 690 688. Musí uvést, že má být  provedené v celkové anestézii z důvodu např. klaustrofobie, mentální retardace atd.
 
Lékař, který požaduje vyšetření MR zajistí standardní předoperační  vyšetření, včetně odběrů. S jejich výsledkem je pak vhodné, nikoliv nezbytně nutné navštívit anesteziologickou ambulanci, kde pacient udělí souhlas s ambulantní anestezií, bude doporučena příprava před výkonem, ranní medikace a bude informován o omezeních po celkové anestezii.
Objednání na tel. 554 690 262.
 
V den plánovaného vyšetření se pacient dostaví v 7 hodin ráno nalačno na oddělení MR Nemocnice Krnov. Všechna předoperační vyšetření si vezme sebou. Tam bude převzat anesteziologickým týmem, který rozhodne o případné premedikaci před výkonem. Pokud bude nutná infuze, pak bude podána na chirurgické JIP. 
 
Následně proběhne samotné vyšetření. Po výkonu ve stabilizovaném stavu je pacient předán ke krátkodobému, většinou několikahodinovému dospání na oddělení chirurgické JIP Nemocnice Krnov. O jeho odchodu domů pak rozhodne lékař tohoto oddělení ve spolupráci s ARO.
Jelikož se jedná o výkon v celkové anestézii, je nutné, aby pacient odcházel z nemocnice v doprovodu dospělé osoby.