Informace pro pacienty

2. patro budovy B

 

Zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění centrálního a periferního nervového systému a struktur, souvisejících s tímto systémem. Jde zejména o cévní onemocnění mozku a míchy, záchvatovitá onemocnění a epilepsie, infekce nervového systému, degenerativní, demyelinizační, nervosvalová onemocnění, extrapyramidové, kognitivní a spánkové poruchy, poruchy vestibulárních funkcí a rovnováhy, nádory a úrazy mozku a míchy, bolesti hlavy, vertebrogenní onemocnění. Neurologické oddělení krnovské nemocnice je jediným komplexně vybaveným neurologickým pracovištěm v regionu. Slouží i jako akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů v rámci specializačních příprav.

 

certifikat

Primář neurologie
MUDr. Marek Knapčík


Vrchní sestra
Mgr. Libuše Vidličková

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Primář neurologie MUDr. M. Knapčík 554 690 360
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra Mgr. L. Vidličková 554 690 361
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Neurologická JIP   554 690 370  
Neurologická
ambulance
  554 690 363 ordinační hodiny
EEG vyšetřovna   554 690 364 ordinační hodiny
EMG vyšetřovna   554 690 366 ordinační hodiny
Neurosonologie   554 690 734 ordinační hodiny
Logopedická
ambulance
Mgr. P.Prejdová 554 690 468 ordinační hodiny

 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ IKTOVÉHO CENTRA

 

 

Oddělení je rozděleno na lůžkovou část, neurologickou JIP a ambulantní část.

Lůžková část - neurologické oddělení 

Má 10 pokojů s 28 lůžky.

 

Oddělení zabezpečuje:

Obstřiky kořenové, epidurální, nervových kmenů, diferenciální diagnostiku organických a funkčních poruch, RDG a MR došetření, EEG, EMG, EP, kompletní diagnostiku a léčbu vertebrogenních poruch, likvorová vyšetření, zajištění neurochirurgické terapie ve spolupráci s neurochirurgem, manuální ošetření,  aplikaci rehabilitace a fyzikální terapie ve spolupráci s rehabilitací.

 

Lůžková část - neurologická JIP

Disponuje 5 lůžky intenzivní péče a 4 lůžky intermediární péče, celkem má 9 lůžek. JIP zajišťuje akutní diagnostiku a léčbu, včetně systémové trombolýzy. Pokoje jsou vybavené nejmodernějším monitorovacím systémem včetně monitorování EEG.

 

 

Iktové centrum Krnov - /IC Krnov/

Jedná se o organizační propojení neurologického oddělení, především neurologické JIP,  neurosonologického pracoviště s ostatními pracovišti SZZ Krnov (urgentní příjem, CT, laboratoř, interní odd., ARO, neurochirurg, rehabilitace, následná ošetřovatelská lůžka) pro zajištění nejefektivnějšího a nejrychlejšího postupu, pro zajištění akutní diagnostiky a léčby CMP, ale i další péče - prevence recidivy, léčby komplikací, rehabilitace, ošetřovací péče. IC funguje také v přímé návaznosti na systém rychlé lékařské pomoci.

Pracoviště je akreditováno odbornou neurologickou cerebrovaskulární společností a ministerstvem zdravotnictví ČR a je certifikováno dle ESO - European Stroke Organisation v celoevropské síti IC.

Vedoucí iktového centra je MUDr. A. Billý.

IC  získalo od mezinárodní organizace ESO Angels Initiative prestižní celosvětové ocenění platinový a diamantový status za poskytování vynikající péče pacientům s CMP.

Návštěvní hodiny: denně 15:00 – 16:30, víkendy a svátky 13:00 – 16:30

 

 

Ambulantní část

Zahrnuje ambulance neurologickou, EEG, EMG, EP, neurosonologickou a logopedickou.

 

Neurologická ambulance

Zajišťuje konziliární vyšetření pro celé zdravotnické zařízení a běžnou ambulanci dle objednání s doporučením, dále provádí dispenzarizaci některých neurologicky nemocných a výkony standardní ambulance. Současně provádí aplikaci speciálních infuzí.

 

Neurosonologická ambulance

Zajišťuje ultrazvukové vyšetření mozkových cév.

 

EEG ambulance 

Zde se provádí EEG vyšetření jak nativní tak po spánkové deprivaci. Ambulance zabezpečuje i EEG monitoraci dlouhodobou na lůžku, včetně video EEG a polysomnografie. Součástí EEG ambulance je akreditovaná spánková laboratoř, která je vybavena nejmodernějšími přístroji a zaměřuje se na diagnostiku a léčbu poruch spánku.

 

EMG a EP (evokované potenciály) ambulance 

Ambulance se zaměřují na diagnostiku periferního NS, poruch nervosvalového přenosu a onemocnění svalů. EP se provádí při podezření na postižení zrakové, sluchové, motorické a somatosenzitivní dráhy. Při těchto ambulancích je provozována nervosvalová poradna a centrum  pro léčbu botulotoxinem především pro léčbu všech druhů dystonií, spasticity a některé extrapyramidové poruchy.

 

Logopedická ambulance

Poskytuje akutní i následnou péči dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností a poruchami polykání.

 

INFORMOVANÉ SOUHLASY