Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Oddělení ošetřovatelské péče (OOP) tvoří 3 stanice ve dvou patrech budovy nemocnice.

 

Indikace k přijetí na lůžko následné zdravotní ošetřovatelské péče:

  • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, jejíž součástí je zdůvodnění překladu (stávající rozsah
    a návrh další ošetřovatelské péče)
  • z vlastního sociálního prostředí s návrhem ošetřujícího lékaře, jehož součástí je zdůvodnění přijetí na ošetřovatelské lůžko. Pokud byl pacient ošetřován home - care či zdravotní sestrou ošetřujícího lékaře, je uveden stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče

Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace (tj. péče o hygienu, výživu, vyměšování aktivizace pacienta včetně vertikalizace, nácvik chůze apod. rehabilitace fatických poruch, antidekubitální režim, převazy, ošetřování dekubitů a bércových vředů, ošetřování stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí atd.). Spolupráce s rodinou a se sociální sestrou.

Návštěvní hodiny: 
pondělí – pátek od 1500 hov do 1700 hod.
sobota, neděle a svátky od 1300 hod do 1600 hod.
vyžaduje-li to zdravotní stav klienta je možná návštěva v kteroukoli denní či noční hodinu 
(nahlásí sloužící sestře na oddělení)

 

Dostupnost:
autobusové spojení 
Město Albrechtice – Krnov - Opava - Ostrava
Město Albrechtice - Zlaté Hory - Jeseník
Město Albrechtice - Krnov – Bruntál
Město Albrechtice – Heřmanovice – Vrbno pod Pradědem
vlakové spojení 
Město Albrechtice – Krnov – Opava - Ostrava