Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Centrální operační sály (COS)

Centrální operační sály jsou tvořeny čtyřmi operačními sály, umístěnými ve druhém nadpodlaží v přístavbě hlavní budovy nemocnice. Jsou samostatným servisním oddělením s nepřetržitým provozem, poskytujícím služby především lékařům chirurgických oborů naší nemocnice (chirurgie, gynekologie, ortopedie a urologie), ale také privátním lékařům operačních oborů. Chod je zajištěn 10 sestrami, z nichž 6 má dokončenou specializaci, 5 ošetřovateli a 3 pomocnicemi.

Operační sál č. 1 - je samostatná uzavřená jednotka k provádění aseptických operací (např. operace kostí, totální náhrady kloubů, artroskopie, cévní chirurgie, traumatologické výkony a další) - přístrojově je sál vybaven radiodiagnostickým C ramenem, navigačním přístrojem pro náhrady kolenních kloubů firmy Aesculap, extenčním stolem, vybavením pro arthroskopie zn. Olympus a Wolf. 
Operační sály č. 2 a 3 - slouží pro operativu chirurgického a gynekologického oddělení - vybaveny přístroji k miniinvazivní chirurgii firmy Wolf, harmonickým skalpelem Johnson-Johnson. 
Operační sál č. 4 - určen pro urologickou operativu.

Vybavení všech sálů, týkající se vzduchotechniky, rozvodu plynů atd., splňuje přísná kriteria norem EU. COS jsou spojeny výtahy s centrální sterilizací a tvoří tak propojený celek poskytující služby nejen chirurgickým oborům naší nemocnice, ale i privátním lékařům.

Centrální sterilizace (CS)

Centrální sterilizace, je umístěna v 1. patře pravého křídla hlavní budovy, zajišťuje sterilizaci zdravotnického i nezdravotnického materiálu pracovištím naší nemocnice i externím žadatelům, a to jak z řad zdravotnických pracovníků, tak z řad nezdravotnických subjektů.

Provoz CS vyhovuje přísným hygienickým normám k přípravě sterilního materiálu. Provádíme sterilizaci materiálu parou pod tlakem v počítačově řízených autoklávech Sterivap a Unisteri a dále sterilizaci chemickými párami 3% formaldehydu v přístroji Formomat. Materiál sterilizujeme na 6 dní, 3, 6 - 12 měsíců dle potřeb klientů. Na operační sály jsou nástroje dodávány v moderních sterilizačních kontejnerech. Veškerý sterilizační postup je kontrolován, počítačově řízen, včetně označení materiálu z důvodů nezaměnitelnosti. Kvalita sterilizace je pravidelně kontrolována pomocí chemických a biologických testů.

Chod CS je v pracovní dny zajištěn ve dvou směnách, v době od 600 - 1915 hod., v mimopracovní dny pohotovostní službou. 
Příjem materiálu probíhá od 600 - 700 hod., expedice od 1300 - 1400 hodin, pro externisty dle jejich potřeb.BI