Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Urologické oddělení je svojí činností zaměřeno prakticky na celou oblast urologie, kromě vysoce specializovaných zákroků, zajišťovaných specializovanými pracovišti.

Urologické oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a terapii nemocí močopohlavního traktu. Léčba těchto nemocí je prováděna jak operačně, tak i neoperačními metodami. Provádíme veškeré výkony při léčbě konkrementů (kamenů) v ledvinách a močových cestách, moderními endoskopickými metodami a to "rozbíjením" konkrementů  v horních i dolních močových cestách. Máme k dispozici  rigidní ureterorenoskopy a  flexibilní ureterorenoskop a soupravu endoskopů pro řešení kamenů v močovém měchýři. Poskytujeme komplexní léčbu při BPH /zvětšení prostaty/, včetně nádorů močových cest.

Součástí operativy je u žen operační korekce močové inkontinence (řešení úniku moče)  moderní "páskovou" metodou TOT s vynikajícími  výsledky. Pro zvýšení komfortu pro klienty našeho urologické oddělení nabízíme možnost využití nadstandartního pokoje při hospitalizaci na urologickém oddělení.

Výhled urologického oddělení

Používání méně invazivních léčebných zákroků s nižší dobou hospitalizace, nižší nemocností.
Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet onkologických onemocnění, je prioritou nejen léčebná, ale i preventivní péče o tyto nemocné, s návazností na onkologický stacionář. Oddělení úzce spolupracuje s urologickým oddělením v Opavě.

ambulance     endoskopický sálek

Urologická ambulance

Zajišťuje komplexní ambulantní diagnostickou a léčebnou péči.

Ambulance má k dispozici endoskopický sálek, kde provádíme ambulantní endoskopické vyšetření a malé zákroky včetně  urodynamického vyšetření.

Urologická ambulance ordinuje denně od 9.00-12.00 hod. Na vyšetření a kontroly je třeba se objednat  telefonicky č.554 690 664 či osobně u sester ambulance.

Ordinační doba viz ordinační hodiny

Úzce spolupracujeme  se všemi odděleními a ambulancemi v nemocnici.

Endoskopie
Endoskopické vyšetření v urologii patří k nejstarším instrumentálním vyšetřovacím metodám vůbec. Endoskopické nástroje slouží k vyšetřování a k operacím na vývodných močových cestách. Používané nástroje jsou rigidní - pevné s vyměnitelnými optikami a flexibilní - ohebné, které jsou šetrnější a komfortnější pro pacienta. Součásti vyšetření je i biopsie prostaty v rámci aktivní prevence karcinomu prostaty.

Ambulantní výkony jsou prováděny na endoskopickém sálku urologické ambulance, ostatní endoskopické výkony a zákroky provádíme na centrálních operačních sálech.