Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Seznam pomocných útvarů:

Centrální sklady
Ekonomický úsek
ICT
Onkologický registr
Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ)
Provozní úsek
Údržba
Útvar pro styk se ZP