Informace pro pacienty

 dospělým osobám, které již nevyžadují hospitalizaci v nemocnici, jsou propuštěny z některého oddělení nemocnice, ale vzhledem ke stavu soběstačnosti, příp. sociální situaci vyžadují podporu či péči jiné osoby a tuto podporu a péči nelze po propuštění zajistit jiným způsobem

 přednostní cílové skupině - osobám propuštěným ze Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov 

• osobám z jiného zdravotnického zařízení – pokud se nedaří naplnit kapacitu osobami přednostní cílové skupiny

Pobyt ve službě je možný pouze po uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.