Informace pro pacienty

Lůžka sociální péče jsou Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov (SZZ Krnov) provozována od roku 2007, kdy postupně byla součástí Oddělení ošetřovatelské péče ve Městě Albrechticích, Dvorcích a v Odborném léčebném ústavu v Krnově - Ježníku. V roce 2011 došlo k centralizaci Lůžek sociální péče do Nemocnice v Městě Albrechticích, kde se vyčlenilo pro Lůžka sociální péče samostatné oddělení. 
Lůžka sociální péče jsou registrovanou pobytovou sociální službou ve zdravotnictví, kde kromě platby zdravotní pojišťovny za vykázanou zdravotní péči 
a dotace z Moravskoslezského kraje na část nákladů na pobyt přispívá uživatel služby. Provoz pracoviště je nepřetržitý, kapacita zařízení je 25 uživatelů. Návštěvní doba je omezena pouze po dobu nočního klidu (22.00 – 6.00) a po dobu mimořádného zákazu návštěv vyhlášenou ředitelem nemocnice.