Lékařská pohotovostní služba je tedy určena pro případ náhlé změny zdravotního stavu, nikoli pro poskytování běžných zdravotních služeb!

S LPS souvisí i otázka úhrady regulačních poplatků, kdy podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pojištěnec, anebo jeho zákonný zástupce je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Výjimky, kdy pojištěnec regulační poplatek za ošetření lékařskou pohotovostní službou neplatí, jsou explicitně uvedeny ve výše zmíněném zákonném ustanovení.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro děti a dorost do 19 let je poskytována na ambulanci dětského oddělení.

všední dny: 15,30 - 07,00 hod - kontakt 554 690 423

soboty a neděle:  nepřetržitě: 8,00 - 20,00 hodin - kontakt 554 690 450

mimo tyto hodiny telefonický kontakt: 554 690 423

Zubní pohotovost v Krnově je zajišťována v sobotu, neděli a ve svátek privátními zubními lékaři ve svých ordinacích od 800 - 1200 hod.
Informaci, která zubní ambulance má pohotovost získáte na ústředně SZZ Krnov na tel. čísle 554 690 111.


Zubní pohotovost v Opavě

Ambulance je umístěna v prostorách Zubní chirurgie, s.r.o. (1. patro, pavilon H).
Telefon: 553 766 384
ordinační doba: Sobota, Neděle, Svátky 08,00 - 13,00 hod

mimo tyto hodiny - informace na tel. čísle553 766 111 (ústředna nemocnice Opava)

 

Zubní pohotovost v Ostravě-Fifejdách (budova Záchrané služby, Varenská ulice)
Po - Pá od 18:00 - 7:00, So, Ne, Sv - nepřetržitý provoz
Tel. kontakt: 596 618 865

Voláme vždy, pokud jsme svědky náhlé a neočekávané změny zdravotního stavu, závažného úrazu nebo jiného poškození zdraví. Neslouží jako převozová služba k ambulantnímu vyšetření na pohotovosti!!
Voláme, i pokud si nejsme zcela jisti – operátor/dispečer záchranné služby je kvalifikovaný zdravotník. Pomůže vám situaci posoudit a najít optimální řešení.
Zdravotnickou záchrannou službu doporučujeme přivolat výhradně prostřednictvím tísňové linky 155. Volat na ní lze z telefonu jakékoliv veřejné sítě v ČR, včetně mobilních telefonů. Volání je vždy ZDARMA (není potřeba mince, telefonní karta ani kredit) a BEZ PŘEDVOLBY. 
Telefonní číslo 112 volejte pouze v případech závažných autonehod, hromadných neštěstí a mimořádných událostí s velkým počtem postižených osob.
Číslo 112 je určeno i pro tísňová volání cizinců, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce.
Při akutní otravě volejte 224  91 92 93  nebo 224 91 54 02
Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si:

  •   přesné informace o nehodě - název léku, množství, čas od příhody, odhadovanou váhu dítěte
  •   celé jméno
  •   rodné číslo
  •   zdravotní pojišťovnu
VÍCE INFORMACÍ

Ambulance je umístěna v areálu opavské nemocnice, v přízemí bloku D pavilonu V.
Telefon: 553 766 363

Pondělí - Pátek 15,30 - 7,00 hod

Sobota, Neděle, svátky nepřetržitě