Vedení krnovské nemocnice dává zelenou dalšímu rozvoji urologie. Pracoviště ještě do nedávna spadalo pod chirurgické oddělení. Nyní je samostatným primariátem.

 „Naši urologové poskytují péči pacientům z Krnovska, Bruntálska a částečně také Jesenicka. Pracoviště jsme v minulých letech průběžně vybavovali tou nejlepší technikou. Zásadní význam pro práci urologů mělo pořízení magnetické rezonance, která výrazně zpřesnila diagnostiku řady onemocnění. Kvůli stále narůstajícímu počtu pacientů jsme se rozhodli, že urologie bude opět samostatným primariátem,“ uvedl ředitel SZZ Krnov MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Ve výběrovém řízení na primáře uspěl MUDr. Jan Pulcer, MBA, který v nemocnici pracuje několik let. „Vznikem samostatného primariátu získává naše pracoviště do jisté míry na významu. Máme moderně vybavené ambulance, sálky i operační sál. Podstatné bude, aby náš zkušený a přátelský tým posílili ideálně dva absolventi či jeden atestovaný kolega. Tím bychom ještě výrazněji zvýšili výkonnost oddělení,“ uvedl primář Jan Pulcer.

V urologické ambulanci ošetří denně okolo 50 pacientů. Ročně provádí na 650 endoskopických výkonů a přibližně 200 velkých operací. Počet všech výkonů chtějí urologové postupně zvyšovat. I nadále počítají s tím, že jejich pacienti budou mít sdílený lůžkový fond s chirurgickým oddělením. „Většinu výkonů děláme ambulantně a pacienty po nich pouštíme domů. Pacienty, kteří před či po operaci vyžadují hospitalizaci budeme mít stejně jako dosud na sdílených lůžkách chirurgie. V minulých letech se to osvědčilo,“ pokračoval primář Pulcer.

Přestože krnovská urologie poskytuje kompletní odbornou urologickou péči, tak cílem nového primáře je zavádění nových metod jak v oblasti operativy, tak v oblasti endoskopie. Primář se chce zaměřit nejen na poskytování akutní péče, ale také na prevenci. „Nejdůležitějším a nejúčinnějším doporučením, jak předcházet nejen urologickým onemocněním, jsou pravidelné preventivní prohlídky, které jsou stejně důležité jak u mužů, tak i u žen. Počítáme s tím, že se více zaměříme na preventivní akce a to ať celostátního či regionálního charakteru,“ dodal primář Jan Pulcer.

Vedení SZZ Krnov přeje novému primáři i jeho týmu hodně úspěchů a zejména spokojených pacientů.

Primář urologie MUDr. Jan Pulcer MBA

Nový primář urologického oddělení Jan Pulcer má hodně plánů. Za nejpodstatnější považuje rozšířit stávající tým lékařů o pár nových kolegů. Foto: Jiří Krušina