Nemocnice v Krnově si letos v srpnu připomíná 110. výročí provozu. V rámci oslav významného jubilea pořádá nemocnice ve spolupráci s MIKS Krnov a Městským muzeem Krnov výstavu nazvanou „Zdravotníci jinak“. Expozici mohou vidět zájemci od 5. srpna do 16. září ve Flemmichově vile v Krnově.

„Nemocnice v Krnově je nedílnou součástí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, ve kterém pracuje bezmála 900 zaměstnanců. Pracovití a obětaví zdravotníci mají také své soukromé životy a zájmy. A protože někteří z nich souhlasili, rozhodli jsme se uspořádat výstavu, kde představujeme naše zdravotníky a další zaměstnance ve zcela jiném světle,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Na výstavě jsou k vidění obrazy, fotografie, trojrozměrné předměty. Vše doplňují panely s historií nemocnice, dobové operační knihy a videoprojekce ze současnosti nemocnice. Do několika vitrín se navíc podařilo zajistit unikátní předměty z depozitu Slezského zemského muzea v Opavě. Zájemci se tak mohou podívat na nástroje a materiály, se kterými se o pacienty pečovalo před padesáti i sto lety (v rozvojových zemích se často používají dodnes).

Jedinečná výstava děl zdravotníků a zaměstnanců Sdružené zdravotnického zařízení Krnov ve Flemmichově vile potrvá až do 16. září 2022.

plakát Zdravotníci jinak